REC LTD. s.r.o.      služby pro zdravotnictví

 

Domů
News
RTG panely
Fixace pacientů
Služby

 Vítejte na  stránkách  naší firmy, která se zabývá:

 

 Fixační systémy pacientů v radioterapii

 

 

 

 již více jak 13 let  zastupujeme na českém trhu   Belgického tradičního

  výrobce  fixačních systémů  pro pacientů v radioterapii

  Fixace pacientů

 Služby pro radiodiagnostiku i radioterapii

   Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability
    lékařských diagnostických  rtg. přístrojů


    Elektrických revizí  radiodiagnostických a radioterapeut.

    lékařských zařízení a jiných zdravotnických prostředků


   instalace, demontáže, servis vybraných lékařských diagnostických a
   radioterapeutických zařízení


   výroba  varovných rtg. světelných panelů

   Varovné rtg světelné panely pro radiodiagnostická a
     radioterapeutická pracoviště

    dle vyhl. SUJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozd. předpisů

 


Kontaktní informace:

 

REC LTD. spol. s .r.o.                              Mob.tel:   00420 602409061

Jubilejní 34                                               Telefon:   00420 387222092

370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE                   Fax :        00420 387222092

mailto:info@recltd.cz

 

 REC LTD.s.r.o.

Jubilejní 34

370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE

mailto:info@recltd.cz